Condiții de livrare

Reguli pentru mijloacele de transport pe uscat și apă

FAS

Franco de-a lungul vasului

Riscul este transferat către cumpărător, incusiv plata transportului și costul asigurării, odată ce este livrat (la terminalul portului numit) de către vânzător. Formalitățile vamale de export rămân la vânzător.

FOB

Franco de-a lungul vasului

Riscul este transferat către cumpărător, incusiv plata transportului și costul asigurării, odată ce este livrat (la terminalul portului numit) de către vânzător. Formalitățile vamale de export rămân la vânzător.

CFR

Cost și navlu

Vânzătorul livrează bunurile, iar riscul este transferat către cumpărător la îmbarcarea pe vas. Vânzătorul organizează și plătește costurile de transport și marfă în portul destinației numit. Este un pas mai departe decât FOB.

CIF

Cost,asigurare și navlu

Riscul trece la cumpărător atunci când transportul este livrat la bordul navei. Vânzătorul organizează și plătește costurile, transportul și asigurarea la portul destinației. Se adaugă și costurile de asigurare pentru CFR.

Reguli pentru transportul maritim și în ape continentale

EXW

Franco fabrică

Vânzătorul pune mărfurile (fără încărcare) la dispoziția cumpărătorului, la sediul vânzătorului. Îndelug recunoscut ca termenul cel mai preferat pentru cei noi în domeniul exportului, deoarece reprezintă datoria minimă către vânzător. Pe aceste tranzacții dirijate, cumpărătorul are obligația de a furniza informațiile de export vânzătorului.

fca

Transportator gratuit

Vânzătorul livrează bunurile către transportator și poate fi responsabil pentru vămuirea mărfurilor de export ( depunerea EEI). Mai realist decat EXW, deoarece include încărcarea la pick-up, care este de obicei așteptat, iar vânzătorii sunt mai preocupați de încălcările formalităților de export.

CPT

Transport plătit până la

Vânzătorul livrează mărfurile transportatorului la un loc convenit, comutând riscul către cumpărător, dar vânzătorul trebuie să plătească costurile de transport. până la locul de destinație stabilit.

CIP

Transport și asigurare plătite până la

Vânzătorul livrează marfa transportatorului la un loc convenit, comutând riscul către cumpărător, dar vânzătorul plătește transportul și asigurarea către locul de destinațiestabilit

DAT

Livrare la terminal

Vânzătorul suportă costurile, riscul și responsabilitatea până când marfa este descărcată (livrată) la cheiul, depozitul, curtea sau terminalul de destinație numit. Taxele de staționare prelungită sau acuzațiile de reținere se pot aplica și vânzătorului. Vânzătorul se ocupă de formalitățile vamale de export a mărfurilor, nu de import. DAT înlocuiește DEQ , DES .

DAP

Livrarea la locul convenit

Vânzătorul suportă costurile, riscul și responasbilitatea pentru produse până când acestea sunt puse la dispoziția cumpărătorului, la locul de destinație ales. Vânzătorul vămuiește bunuri pentru export, nu import. DAP înlocuiește DAF, DDU.

DDP

Livrare cu taxe vamale plătite

Vânzătorul suportă costurile, riscul și responsabilitatea pentru produsele vămuite la locul destinației numit, punându-le la dispoziția cumpărătorului. Cumpărătorul este responsabil de descărcare. Vânzăorul este responsabil de formalitățile vamale de import, de taxele vamale și de impozite, astfel încât cumpărătorul nu este “importator înregistrat”.