Raportarea transporturilor rutiere in e-Transport – obligatorie de la 1.07.2022

Sistemul RO e-transport – impact asupra importatorilor si exportatorilor 

De la 1 iulie 2022 intra in vigoare obligativitatea raportarii transporturilor rutiere de produse riscante din punct de vedere fiscal in sistemul e-Transport.

 

Importatorii si exportatorii vizati direct de noul sistem sunt cei care comercializeaza urmatoarele categorii de bunuri:

 1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
 2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
 3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusivSare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
 4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
 5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
 6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
 7. Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
 8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214

Cine are obligatia de declarare?

Conform prevederilor Ordonantei, vor avea obligatia de declarare in Sistemul RO e-Transport:

 • Destinatarul mentionat in declaratia vamala de import
 • Expeditorul mentionat in declaratia vamala de export
 • Beneficiarul achizitiilor intracomunitare de bunuri, furnizorul in cazul livrarilor locale si intracomunitare de bunuri
 • Depozitarul – pentru marfurile intracomunitare aflate in tranzit, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport, cat si pentru bunurile incarcate dupa depozitare sau dupa formarea unui nou transport national.

Ce este UIT?

 • Este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul caruia se identifica bunurile care fac obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat
 • In sistem vor fi inregistrate datele referitoare la expeditor, beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitatile, contravaloarea bunurilor transportate, locurile de incarcare si descarcare, informatii despre mijlocul de transport utilizat
 • Entitatea care are obligatia sa declare in sistem (vezi categoriile anterior mentionate), va pune la dispozitia transportatorului acest cod UIT, care va fi inscris obligatoriu pe documentul de transport.

Contraventii si Sanctiuni:

 • Nedeclararea în RO e-Factura a datelor referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT
 • Utilizarea de către transportator a unui cod UIT expirat
 • Descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri
 • Declararea unor cantități diferite decât cele transportate, se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 50.000 în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate
 • Nepunerea la dispoziția transportatorului a codului UIT aferent bunurilor transportate în termenul prevăzut de Ordonanță
 • Modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România / la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului
 • Nedeclararea în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor tuturor bunurilor, în cazul în care utilizatorul transportă atât bunuri cu risc fiscal ridicat căt și fără risc fiscal,se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 50.000 în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de 20.000 lei la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice
 • Nerespectarea obligației conducătorului vehiculului de transport de a prezenta la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF sau Autorității Vamale Române documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat,se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Exceptii de la obligatia declararii in sistemul RO e-Transport:

Transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, organizaţiilor internaţionale, forţelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică care necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.

 

NOTA: Guvernul a stabilit, printr-o Ordonanta de Urgenta, adoptata in data de 30 iunie, ca amenzile pentru neconformare se pot aplica abia din 1 octombrie 2022.