IB Cargo : Uncategorized

Accent pe transporturi maritime şi aeriene

Casa de expeditii IB Cargo, care livrează marfă pentru 2.300 de a rulat anul trecut afaceri de 25,56 mil. euro, in creştere de la 22 mil. eum în 2016. Pentru 2017 compania vizează un plus de 15% la aproape 30 mil. euro. Cei mai multi clienti ai IB Cargo sunt din automotive, apoi companiile de echipamente industriale, FMCG, produse chimice, fashion, agicultură, electronice, farma şi constructii.

Alături de electmnice, cel mai important business pentru IB Cargo este cel cu industria auto pentru care transportă atât spm România, cât Si la export.

“Piaţa de urgenţe par avion este în creştere. IB Cargo face 95% transporturi de tip «time critical» pentru companiile din industria de automotive. Pentru că a crescut producţia de componente, a crescut şi necesitatea transporturilor urgente. În general companiile care produc componente pentru automotive au urgenţe când OEM-urile ( producătorii ) cresc cantitatea solicitată, cănd stocul de materie primă nu este 100%.”

Anul trecut am avut aproximativ 2.300 de clienţi. Sunt şi clienti noi şi clienţi cu care lucrăm de 10 ani. Numărul creşte cu 5-10% anual. Lucrăm cu companii pentru care efectuăm servicii complete de trasport maritim, aerian, rutier, de tip time critical şi inclusiv cu tren transsiberian”, a spus Cătălin Putineanu, acţionar şi managing director al companiei de transport IB Cargo.

Ca procent din cifra de afaceri, transportul maritim are 28%, cel aerian are 20%, iar restul de 52% îl reprezintă cel rutier care este şi un serviciu suport pentru transportul maritim şi aerian.
in opinia conducerii companiei, creşterea pieţei logistice vine cli fapt ul că digitalizarea reprezintă trendul industriei, alături de dezvoltarea oamenilor. „IB Cargo va investi în aceste două directii, lucru pe care 1-a făcut şi anul trecut”.

„Piata de urgente par avion este în creştere. IB Cargo face 95% transporturi de tip «time critical» ptIttru companiile din industria de automotive. Pentru că a crescut productia de componente, a crescut şi necesitatea transporturilor urgente. În general companiile care produc componente pentru automotive au urgente când OEM-urile (producătorii) cresc cantitatea solicitată, când stocul de materie primă nu este 100%. Pentru IB Cargo, fată de anul trecut, a cresent cu aproximativ 23%”, a spus Cătălin Putincanu.

Casa de expeditii a colaborat anul trecut cu peste 4.000 de transportatori, iar peste 40.000 de camioane au transportat marfă pentru IB Cargo în decursul anului trecut, atât în România, cât şi la nivel european.

Casa de expeditii IB Cargo, care livrează marfă pentru din auto, FMCG, agricultură şi alte sectoare, a finalizat primul trimestru din acest cu o cifră de afaceri de 7,5 milioane de euro, în creştere cu 32% fată de perioada similară a anului trecut, potrivit oficialilor companiei.

„Am efectuat peste 11.600 de transporturi (acrian, maritim, rutier) pentru aproximativ 1.300 de clienti în primul trimestru. Cel mai mult au crescut grupajele maritime (LCL) pentru clienti din farma şi cele via tren transsiberian şi de time critical pentru automotive”, a declarat pentru ZF Cătălin Putineanu, managing director al IB Cargo.

Portofoliul de clienti ai I B Cargo este format din companii din auto, dar şi din FMCG, farma, agricultură, electronice şi chiar fashion. Pentru clientii din auto şi electronice IB Cargo transportă atât la export, cât şi la import. Pe rute internationale, la export, casa de expeditii livrează subansambluri pentru Renault Talisman de la producători din România către Franta. De asemenea, importă din Asia şi America de Sud elemente pentru sisteme de eşapament produse aici şi care ulterior sunt exportate către Renault, Nissan, BMW sau Volkswagen, potrivit ultimelor date.

IB Cargo mai lucrează şi cu IKEA, pentru care transportă ceramică, portelan, tesături, dar şi canapele, produse care sunt exportate către toate continentele.

Bazele companiei de expeditii IB Cargo, unul dintre cei mai mari jucători, au fost puse în 2008 de Cătălin Putineanu alături de doi parteneri din Germania şi Olanda, an când economia românească era în creştere puternică. in România, piata de transport mărfuri pe calea rutieră este estimată la 5-6 miliarde de euro, sectorul de transporturi rutiere contribuie, în total, cu 5% în Produsul Intern Brut.

Cătălin Putineanu, IB Cargo: Retailerii caută să îşi dezvolte canalele de vânzări, ceea ce va duce la o creştere a numărului de noi depozite şi spaţii de distribuţie

Cătălin Putineanu, managing director al IB Cargo: „Creşterea exporturilor şi a importurilor atrage după sine şi nevoia de servicii de transport şi logistice. Industria de automotive, FMCG, industria manufacturieră, comerţul on line sunt utilizatori importanţi ai serviciilor de freight forwarding. Retailerii caută să îşi dezvolte canalele de vânzări, ceea ce va duce la o creştere a numărului de noi de¬pozite şi spaţii de distribuţie, produsele FMCG au pe¬rioadă de stocare mică şi atunci stocurile se rulează des.“

Casa de expediţii IB Cargo, care livrează marfă pentru 2.000 de clienţi, a rulat anul tre-cut afaceri de 22 mil. euro, în creştere cu 16% faţă de anul anterior, iar pentru 2017 com¬pa¬nia vizează un plus de 10%, la peste 24 de milioane de euro.

Cei mai mulţi clienţi ai IB Cargo sunt din automotive, apoi companiile de echi¬pamente industriale, FMCG, pro¬duse chimice, fashion, agicultură, electronice, farma. IB Cargo are în prezent peste 2.000 de clienţi, numărul acestora cres¬când anual cu 5-10%.

Alături de electronice, cel mai im¬por¬tant business pentru IB Cargo este cel cu industria auto pentru care trans¬portă atât spre România, cât şi la export.

„IB Cargo are clienţi companii de toate tipurile, de la cele mai mici până la cele mai mari cu prezenţă multi¬naţio¬na¬lă, fiecare având specificul său la care tre¬buie să te adaptezi pentru a le putea adu¬ce cu adevărat plusvaloare. De ase¬me¬nea şi industriile sunt variate: auto¬mo¬tive, echipamente industriale, FMCG, produse chimice, fashion, agri¬cul¬tură, electronice, pharma. Un procent de aproximativ 27% din business vine de la industrii precum automotive, FMCG şi fashion, procent direct proporţional cu ordinea în care acestea au fost men¬ţio¬nate“, a spus Cătălin Putineanu, acţionar şi managing director al companiei de transport IB Cargo.

La export pe rutier compania a transportat multe subansambluri pentru Renault Talisman de la producători din România către Franţa. De asemenea, importă din Asia şi America de Sud elemente pentru sisteme de eşapament produse aici şi care ulterior sunt exportate către Renault, Nissan, BMW sau Volkswagen.

De asemenea, printre cei mai impor¬tanţi clienţi ai companiei se numără şi IKEA, pentru care transportă din nord-vestul României ceramică, porţelan, ţesături, dar şi canapele, produse care sunt exportate către toate continentele.

„Dezvoltarea sectorului de freight forwarding este susţinută de toate industriile producătoare şi de creşterea consumului. Creşterea exporturilor şi a importurilor atrage după sine şi nevoia de servicii de transport şi logistice. Industria de automotive, FMCG, indus¬tria manufacturieră, comerţul on line sunt utilizatori importanţi ai serviciilor de freight forwarding. Retailerii caută să îşi dezvolte canalele de vânzări, ceea ce va duce la o creştere a numărului de noi de¬pozite şi spaţii de distribuţie, produsele FMCG au pe¬rioadă de stocare mică şi atunci sto¬curile se rulează des“, a spus Cătălin Putineanu.

El spune că primul semestru al acestui an, faţă de anul precedent, a adus creşteri pentru transportul rutier inter¬naţional, mărim grupaj şi full container: transport domestic 33%, trucking sau transport rutier inter¬naţional 17%, mari¬tim grupaj 16%, maritim full con¬tai¬ner 13% şi aerien 22%. Transportul maritim a continuat să crească de¬oare¬ce ne focusăm pe exporturi, iar trans¬portul rutier este de cele mai multe ori suport pentru maritim şi aerian, crescând conco¬mi¬tent cu acestea.

„Creşterea pieţei de logistică şi creş¬te¬rea companiei au fost susţinute anul trecut de exporturi, atât rutiere, cât şi maritime în special către Orientul Mijlociu de echipamente pentru oil & gas, dar şi alte produse FMCG, mobile, textile către Americi sau Asia“, a declarat Cătălin Putineanu.

Anul trecut compania a avut peste 2.000 de clienţi, organizaţii din Româ¬nia şi din toată lumea, şi a efectuat pes¬te 33.000 de transporturi rutiere, în apro¬ximativ 17 milioane de kilometri, am expediat pe calea aerului 1,2 mi¬lioa¬ne kg de mărfuri şi maritime 2.700 TEU-ri peste tot în lume (1 TEU â apro¬ximativ 32,1 metri cubi şi 21.640 kg).

Pentru transporturile de tip ma¬ritim şi aerian compania cola¬borează cu linii şi agenţi din fiecare destinaţie comercială, iar pentru transporturile rutiere are peste 2.000 de colaboratori prin care asigură orice tip de echi¬pament necesar clienţilor noştri.

„Se importă bunuri din categoria fmcg, piese pentru industria automo¬ti¬velor, maşini şi utilaje, electronice, electro¬casnice, chimicale, accesorii şi role de ţesături pentru industria fa-shion şi se exportă produse finite pentru aceleaşi industrii: automotive, fa¬shion, echipamente industriale, far¬ma, electronice“, explică Putineanu.

IB Cargo are în exclusivitate 130 de camioane deţinute de mai mulţi transportatori care transportă pe rute domestice, în România. În plus, com¬pania dispune de o bază de aproximativ 3.000 de transportatori din care acce¬sea¬ză în funcţie de nevoile clienţilor circa 830 pentru transport rutier domestic şi internaţional.

Directorul IB Cargo spune că investeşte în continuare în sisteme informatice care să ofere o imagine de ansamblu cu tot ce se întâmplă cu clienţii şi furnizorii. „Investim inclusiv într-o aplicaţie de smartphone pentru transport rutier, maritim şi aerian, pentru a monitoriza în permanenţă transportul în timp real.“

Şeful IB Cargo: Importăm materie primă şi exportăm produse finite, dar infrastructura încă e o frână

Cătălin Putineanu, acţionar şi managing director al companiei de transport IB Cargo: Avem sute de transporturi în regim de urgenţă, cu un curier la bord, ce nu merge în regim de marfă şi trebuie livrat personal în cel mai scurt timp. Majoritatea acestor transporturi sunt pentru industria auto şi necesită timpi de tranzit foarte mici. Spre exemplu, livrăm la Chicago din Braşov în 22 de ore în weekend, faţă de 72 de ore cât ar face cel mai rapid transport de marfă.
Pentru a aproviziona Transilvania şi vestul ţării transportatorii preferă portul Koper din Slovenia şi transport prin Budapesta, în detrimentul portului Constanţa şi tranzitul prin Bucureşti.
Cătălin Putineanu, acţionar şi managing director al companiei de transport IB Cargo, spune că infrastructura feroviară din România este atât de subdezvoltată, încât distanţa de la Oradea la Bucureşti poate fi parcursă într-un timp de trei ori mai mare faţă de Belgia – Oradea cu trenul.
„De la Koper la Arad sau Timişoara se transportă cu trenul până la Budapesta, în timp ce dinspre Constanţa se transportă cu camionul, care la întoarcere merge gol, iar acest lucru înseamnă un cost mai mare. Spre exemplu, un transport de la Constanţa spre vestul ţării costă 1.400 de euro, în timp ce transportul maritim din Asia până la Constanţa a costat 1.000 de dolari. Un transport este realizat în 36 de ore din Belgia până la Oradea spre exemplu după care cu trenul durează între 48 şi 96 de ore sau chiar mai mult până la Bucureşti pe feroviar”, a spus Cătălin Putineanu.
În timp ce România rămâne încă subdezvoltată în ceea ce priveşte infrastructura de transport, economia locală se îndepărtează tot mai mult de exportul de materie primă şi se axează tot mai mult pe import de materie primă şi export de produse finite. „În România avem companii din automotive, fashion, care importă materie primă din Asia, produc aici şi exportă către Europa. Avem sute de tone de materiale lunar şi sute de camioane care pleacă spre Europa în fiecare lună. De asemenea, avem clienţi care produc aici echipamente electronice şi senzori. Lunar importăm 70-80 de containere din Asia plus alte componente pe transport aerian, se produc aici şi se livrează în Germania, unde au depozitul central.“

IB Cargo: O creştere constantă

IB Cargo a înregistrat al optulea an consecutiv de creştere, raportând pentru 2015 o cifră de afaceri de 19,02 milioane de euro. Exporturile, avansul sectoarelor de automotive, agricultură, fashion şi serviciile noi dezvoltate au fost sursele evoluţiei din 2015. Casa de expediţii estimează o creştere a cifrei de afaceri şi în 2016, pe fondul dezvoltării accelerate a comerţului electronic în România.

IB Cargo este o casă de expeditii independentă ce operează la nivel mondial din anul 2008. Compania are sedii în Bucureşti şi Constanta şi oferă servicii de transport pe orice rută comercială din lume, aerian, maritim sau rutier. Cu o echipă de 61 de profesionişti în expeditii, compania a avut în 2015 o cifră de afaceri de a¬proximativ 19,02 milioane de euro, inregistrând o creştere de 31% fată de anul precedent.

Principalele surse ale evolutiei po¬zitive au fost creşterea exporturilor, performantele sectoarelor de automotive, agricultură sau fashion, dar şi lansarea de servicii noi de transport premium, precum On Board Courier sau Full Charter.

„2015 a fost un an important în maturizarea economiei locale, cu efec¬te vizibile în ceea ce priveşte dinamica importurilor şi mai ales a exporturilor. Piata cere tot mai multă flexibilitate, precum servicii de tip grupaj maritim, unde avem cea mai bună expertiză, dar şi servicii premium precum On Board Courier”, a declarat Cătălin Pu¬tineanu, Managing Partner IB Cargo.

Compania oferă, de asemenea, servicii de project cargo, are contracte cu asigurători din România şi din stră¬inătate, pentru a furniza solutii optime de asigurare pentru clienţi, organizează operaţiuni de comisionare vamală şi contracte de depozitare, manipulări, repaletizări, distributie locală etc.

Viitorul sună bine
Pentru IB Cargo, anul acesta a inceput foarte bine din punctul de vedere al volumelor de marfă, iar consumul în Romănia este în creştere. Cătălin Putineanu, Managing Partner IB Cargo, sustine câ procesul continuu de maturizare a retail-ului din România va reprezenta în 2016 o importantă sursă de creştere pentru transportatori. „Piata de retail, in special cea de retail online, va influenta dinamica importurilor prin două fenomene majore. Retailerii locali tind să mizeze pe stocuri mai mici şi importuri mai dese pentru a reduce costurile de depozitare, dar şi pentru a avea flexibilitate în ceea ce priveşte oferta comercială. De asemenea, creşterea înregistrată de retailerii din zonele de fashion şi home & deco va duce la un rulaj de volume mari, care permite importul direct de la producători din Asia. Păna in 2015, mulţi au apelat la importuri de la reselleri din Uniunea Europeană.”

Volume importante
Cu un portofoliu de peste 2.000 de clienti, IB Cargo a asigurat, în 2015, importul a aproape 46.000 de tone de mărfuri şi exportul a peste 17.000 de tone. De altfel, reprezentantii companiei au declarat că, la modul general, exporturile au o pondere de aproximativ 30% în activitatea IB Cargo, restul fiind reprezentat de importuri. La nivel national, aproape 500.000 de tone de mărfuri au fost transportate în 2015 prin solutiile IB Cargo. In transportul aerian, compania a rulat anul trecut 1.304 t marfă, iar pe maritim, în regim de grupaj (LCL) au fost expediati 17.500 mc de bunuri, în timp ce pe FCL compania a rulat 3.805 TEU.

Pe rutier, IB Cargo a avut un rulaj de 26.179 camioane, dintre care 22.500 au fost pe transport intern (442 clienti) şi 3.679 pe international. Cele mai importante domenii pe intern sunt produsele agricole, materialele de constructii, produsele chimice şi FMCG, iar pe international echipamentele industriale, produsele farmaceutice, industria automotive şi mobila.

In categoria operatiunilor speciale pe care le oferă compania, On Board Courier (OBC) este un serviciu aerian premium pentru transporturi urgente, în cadrul cărora marfa ajunge la destinatiei în maximum 48 ore de Ia lan¬sarea comenzii. Clientul obţine oferta în 30 de minute şi, după preluarea mărfii, o persoană fizică porneşte cu primul zbor de pasageri pentru a livra bunurile la destinaţia dorită. In 2015, compania a organizat 244 expediţii în regim OBC. Se lucrează în general cu colaboratori, dar uneori se apelea¬ză şi direct la personalul firmei.

Specializare la locul de muncă
Cătălin Putineanu subliniază că, pentru o companie de expediţii, cele mai importante investiţii sunt cele la nivelul resurselor umane şi al siste¬melor IT.
Deoarece în România nu există cursuri şi structuri de formare profesio¬nală în domeniu, pregătirea persona¬lului se realizează in-house. Managing Partner-ul IB Cargo precizează faptul că nu există o fluctuaţie prea mare de personal, fiind vorba de un domeniu în care este greu să găseşti specialişti. „Oamenii care lucrează deja în industrie, care au experienţă şi ceva de oferit, sunt cei mai căutaţi. Dacă este vorba despre transportul rutier, luăm uneori şi proaspăt absolvenţi de studii superioare sau juniori cu 1-2 ani de experienţă, pe care îi formăm noi. La aerian şi maritim, este preferabil ca personalul respectiv să aibă deja cunoştinţe în domeniu sau să aibă o conexiune cu acesta, de exemplu să fi lucrat la un client care să fi beneficiat de astfel de servicii şi inţelege cât de cât despre ce e vorba. Dar şi aici am format propriii noştri oameni de-a lungul timpului”, a subliniat Cătălin Putineanu.

Aplicaţie dedicată
În ceea ce priveşte inovaţiile din domeniul IT, IB Cargo dezvoltă, în pre¬zent, alături de un partener extern, o

Aplicaţie destinată departamentului de transport rutier. ,Avem aproximativ 100 de camioane care rulează exclusiv pentru noi şi trebuie să ne asigurăm că aceste vehicule circulă tot timpul. Dimineaţa, personalul nostru trebuie să dea minimum 100 de telefoane pentru a vedea care este poziţia fiecărui camion în parte, iar acest lucru ia foarte mult timp şi costă foarte mulţi bani. Atunci ne-am gândit la dezvoltarea unei aplicaţii de mobil prin care să putem vedea statusul fiecărui camion”, spune Cătălin Putineanu. „Soferul va trebui să instaleze această aplicaţie pe smartphone şi să aibă în permanenţă telefonul deschis. Prin intermediul acesteia, vom putea vedea direct, online, pe o hartă digitală, atât poziţionarea vehiculului, cât şi starea acestuia (încărcat, descărcat etc), ceea ce va economisi foarte mult din timpul dispecerilor. Aplicaţia va fi gata cel mai probabil în luna iunie şi, în cea de-a doua fază, ne gândim să implementăm o interfaţă şi pentru clienţii care sunt interesaţi de localizarea mărfurilor lor.”

Şi-a început cariera ca mecanic auto, iar acum este directorul de departament transport rutier al IB CARGO

La 30 de ani, Daniel Şerban a fost promovat recent în funcţia actuală, după ce anterior a fost manager de transport a companiei IB Cargo, care a ajuns la 361 de angajaţi iar anul trecut a realizat o cifră de afaceri de 14,7 milioane de euro, în creştere faţă de 2010, când a raportat o cifră de afaceri de 10,2 milioane de euro.

Este responsabil de coordonarea departamentului, atât operaţional cât şi comercial, echipa având în prezent 12 oameni. Departamentul de care este responsabil a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 4,8 milioane de euro, circa o treime din încasările companiei, şi în creştere faţă de 2013 (3,5 milioane de euro). Spre comparaţie, în 2011, când a preluat conducerea departamentului, acesta avea doi angajaţi şi o cifră de afaceri de 700.000 de euro.

Absolvent al Facultăţii de Transporturi (2008) din Bucureşti, Daniel Şerban s-a angajat din primul an de facultate, ca mecanic auto la un parc de camioane al Aurora Pan-Al. În al doilea an de facultate a devenit şofer profesionist de camion în cadrul aceleiaşi companii, iar în anul IV a preluat funcţia de dispecer. La absolvirea facultăţii a fost angajat în funcţia de coordonator de transport la Agnis Trading, companie în care a lucrat timp de doi ani.

În 2010 a preluat funcţia de coordonator de transport, la DGH Log, având în subordine o echipă de cinci oameni. Întâmplarea a făcut ca în urmă cu patru ani să-l cunoască pe directorul general al IB Cargo, Cătălin Putineanu, şi în scurt timp a început colaborarea. În numai trei luni de la angajare în cadrul IB Cargo, când lucra singur în biroul din Bucureşti, a reuşit să tripleze cifra de afaceri a departamentului. La începutul colaborării sale cu firma, lucra doar cu camioane subcontractate, iar acum departamentul pe care îl conduce are contract de exclusivitate pentru 120 de camioane. Şi dacă în urmă cu patru ani erau folosite resurse office pentru comenzi şi raportări, acum este folosit un ERP, care a ajutat la eficientizarea activităţii.

„Este un business în care trebuie să fii atent nu doar la clienţi ci şi la furnizori, pentru că doar lucrând cu partenerii potriviţi poţi avea cele mai bune şi sigure soluţii. Când spun ceva, aşa rămâne, nu-mi schimb afirmaţiile, indiferent de evoluţia pieţei.“

IB Cargo is an independent freight forwarding company with valuable expertise in sea, air and road freight. Call us now at +40 21 528 1300 to benefit from our cost effective solutions.